август 15, 2018

Външна културна политика на България: Мит или реалност. Разговор с Кремена Христова

октомври 25, 2016 admin 0

Темата за външната културна политика на България става изключително актуална заради Българското председателство на Съвета на ЕС. Смятате ли, че сме добре подготвени по отношение на промотиране на културата на България в ЕС? Права сте, […]

Доц. Иван Кабаков: Състоянието на културния сектор в България е приятно разсеяно, вгледано в миналото с повтарящи се периоди на деменция

октомври 3, 2016 admin 0

Доц. Кабаков е от преподавателите, на чиито плещи лежи лежи образованието на кадри в областта на културните политики. С години стаж в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, НБУ, Натфиз „Кръстьо Сарафов”,  автор на множество статии […]

1 2