юли 21, 2018

Покана за подаване на проектни предложения „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.

Културната програма на Българското председателство цели да представи българската националната специфика и идентичност, да подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството, традициите и културното многообразие, постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и граждани, както и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище.
Допустимите инициативи и събития, включени в проектите, следва да се реализират в рамките на Българското председателство – в периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Тематични направления:
– Сценични изкуства
– Музика
– Визуални и аудиовизуални изкуства
– Културно наследство
Общият размер на средствата по настоящата покана възлиза на сума в размер на 1 650 000 (един милион и шестстотин и петдесет хиляди) лева.
Няма минимален размер на финансовата помощ за един проект.
Максимален размер на допустимата финансова помощ – не повече от 100 000 (сто хиляди) лева.
Допустими кандидати:
– държавни, регионални и общински културни институти, регистрирани на територията на Република България; – учебни заведения в сферата на културата и изкуствата, регистрирани на територията на Република България;
– висши учебни заведения, регистрирани на територията на Република България;
– юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации по чл. 14 от Закона за закрила и развитие на културата, извършващи дейност в областта на културата и изкуството, регистрирани на територията на Република България.
Изпълнението на дейностите по проектите могат да бъдат реализирани в партньорство. Кандидатите не могат да подават повече от едно проектно предложение по настоящата програма и не могат да бъдат финансирани повече от един път.
Една организация може да бъде партньор само в един проект по настоящата програма.

Повече информация на: http://programs.ncf.bg/bg/programi/2017/EUR-115

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*