юли 23, 2018

17,5 милиона повече в бюджета на културата за 2017 година. Да, ама не!

17,5 милиона повече в бюджета на културата за 2017 г. в сравнение с 2016 г. или Министерство на културата ще получи над 157 млн. лв. През 2016 г. средствата за МК бяха 139 547 501 лв. Новият бюджет беше приет на второ четене на заседанието на Народното събрание на 1 декември. На път сте да изпаднете във възторг, че парите за култура прогресивно растат. Чакайте, чакайте, спрете! Тези допълнителни средства обаче не означават нови допълнителни финанси, които да се инвестират, тъй като  министерството ще оперира със същите средства, като миналата година. Според депутата от ПФ Славчо Атанасов увеличението ще покрие дефицит на Министерството на културата в размер на 11 млн.лв., а другите ще отидат за училищата към МК. Промяна в обема на средствата реално няма да има. Надяваме се поне новият министър ефективно и прозрачно да използва тези, които обичайно влизат в Министерство на културата.

Бюджетът на Министерството на културата за 2017 г. предвижда собствени приходи – 24 900 000 лв.; Планираните разходи са в размер на 157 143 900 лв., като от тях за текущи – 151 460 200 лв. и за капиталови – 5 683 700 лв.

Разходите по бюджета на министерството са насочени към осъществяването на:

  1. Политика в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство – 17 701 800 лв.
  2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование – 134 728 400 лв.
  3. Бюджетна програма „Администрация” – 4 713 700 лв.

Всичките тези политики са се превърнали в стандарт и се залагат в бюджета на всяка нова календарна година. Осезаема промяна в сектора обаче няма. Липсата на национална стратегия за развитие на културата, която да структурира приоритетите и насоките на развитие, води до едно рутинно годишно изпълнение на бюджета, без мисъл напред във времето. Вече сме края на 2016 г., а все още няма устойчиво работещ и независим от политически и административни влияния оперативен документ, който да служи за основа за дългосрочно развитие на културата.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*