юли 23, 2018

VIVACOM Регионален грант 2016 подкрепя добри идеи за промяна

В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.
Общата стойност на VIVACOM Регионален грант тази година e 60 000 лева. Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи със средна продължителност до 1 година, като няма ограничение на сферите, в които ще се реализират проектите.
Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови:
– Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност от хора;
– Въвличане на местната общност;
– Новаторство.
За финансиране могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдието.
Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в предходната година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*