юли 23, 2018

Театър 199 обявява конкурса за камерна пиеса

Театър 199 „Валентин Стойчев” обявява петото издание на конкурса на името на голямата българска актриса СЛАВКА СЛАВОВА за написване на камерна пиеса /до четири действащи лица/ на съвременна тематика.

Награден фонд: eдна награда от 5000 лв. и задължение на Театъра да осъществи сценична реализация и постановка на драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.

Условия: Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути. Те не трябва да са: публикувани под каквато и да било форма, включително в Интернет или на електронен носител; участвали в други конкурси за драматургия; поставяни на сцена. Авторите не трябва да са по-възрастни от 39 години; могат да участват в конкурса само с една творба; с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното й представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев”.

Провеждане на конкурса: журито ще отличи не повече от една пиеса; конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата. Текстът се предлага в разпечатан вид. По желание на автора и в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите при съгласие на автора. Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация: 1. заглавието на творбата; 2. името на автора; 3. неговият ЕГН; 4. телефон за контакт.

Срокове: Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2017 г. Текстове изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 31.01.2017 г. и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. “Славянска” 8; Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса “Славка Славова”.

Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев” всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2017 г. на специална пресконференция с участие на медиите, както и на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев”.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*