юли 21, 2018

„Пловдив 2019″ набира културни проекти с покана за финансиране

Поканата предоставя възможност за осъществяване на културни проекти в партньорство с фондация „Пловдив 2019″. Поканата има за цел да обогати програмата, заложена в апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата, с нови идеи и партньорства.

Основна концепция на програмата на ОФ „Пловдив 2019″ е създаването на разнообразен културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето й към европейската и международна сцена. Богатият спектър на тези цели определи и широката рамка на програмата. Платформите и клъстерите в нея са разработени на базата на даденостите и нуждите на града, така че да изпълнят неговия потенциал и да дадат възможност, както за национално така и за европейско измерение на културните дейности в бъдещата столица на културата.

Цели на Общинска фондация „Пловдив 2019″

Основните цели на Общинска фондация „Пловдив 2019″, формулирани в учредителните документи и доразвити в апликационната книга по проекта Европейска столица на културата, са както следва:

Подготовка на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019.
Популяризиране на инициативата „Европейска столица на културата“.
Популяризиране на Пловдив като културна и туристическа дестинация.
Установяване на дългосрочни партньорства между фондацията, местни, национални и международни институции и организации.
Насърчаване на културни организации и физически лица да работят и развиват проекти, заедно с други организации (от своята партньорска мрежа или тази на ОФ „Пловдив 2019″).
Участие на гражданите в културния живот и подобряване на диалога между граждани и културни институции.
Подпомагане на развитието на културните и творческите индустрии.
Изнасяне на културни дейности и продукти извън централните части на града.
Междукултурен диалог, обмен и гостуване на международни артисти, културни мениджъри и събития.
Преосмисляне и трансформиране на градската среда чрез култура.
Премахване на границите между социалните, етническите и малцинствените групи чрез култура и изкуство.
Свързване на културното наследство със съвременния живот.
Изграждане на капацитет, обучения и образование в сферата на културния мениджмънт.
Свободен достъп до културна продукция на максимално широка аудитория, включително и хора в неравностойно положение, възрастни хора, групи, които традиционно са изолирани от културния живот.
Привличане на спонсорства и допълнителни средства за реализацията на проектите.

2 Comments

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*